مکمل آنیونیک

مکمل آنیونیک برای جلوگیری از بروز بیماری های متابولیکی نظیر تب شیر، کتوز و کبد چرب در دوره close up در گاوهای شیری استفاده می شود

چرا از مکمل آنیونیک در خوراک گاو شیری استفاده می شود؟

مصرف مکمل آنیونیک در سه هفته پیش از زایش (Close up) گاو توصیه می شود. جیره های معمول در تغـذیه گاو شیری دارای سطوح بالای کاتیون هایی نظیر پتاسیم و سدیم می باشند. مکمل آنیونیک با کاهش تعادل کاتیون – آنیون به علت دارا بودن میزان بالای آنیون های موثر و از طریق مقابله با آلکالوز متابولیکی مانع بروز بیماری هایی همچون تب شیر می شود. تغذیه این مکمل علاوه بـر تأمین نیاز های ویتامین ها و مواد معدنی می تواند موجب کاهش pH ادرار گاو در این دوره شود. علاوه بر این در مکمل آنیونیک از کولین محافظت شده جهت جلوگیری از تجمع تری گلیسریدها در کبد و بروز بیماری کبد چرب استفاده شده است. مقادیر بالای ویتامین های A و E باعث تقویت سیستم ایمنی و مقاومت حیوان در برابر بیماری هایی نظیر ورم پستان و جفت ماندگی می شود.

میزان مصرف مکمل آنیونیک:

500 گرم مکمل آنیونیک به ازاء هر راس دام

سایر افزودنی ها شامل فسفر، مخمر و ... به سفارش مشتری قابل افزودن است.

قیمت مکمل آنیونیک: 

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل آنیونیک گاو شیری مطلع شوید.