مکمل گوساله پرواری

مکمل پرواری با هدف حمایت از حداکثر رشد گوساله و کاهش تلفات گوساله های پرواری فرموله شده است

مزیت مکمل پرواری چیست؟

مکمل گوساله پرواری با در نظر گرفتن حداکثر میزان رشد گوساله ها و با هدف تأمین مقادیر کافی ویتامین ها و مواد معدنی بویژه مس و منگنز برای بهبود رشد و خوراک مصرفی گوساله، بهبود سلامت گله پرواری، تقویت سیستم ایمنی و مقاومت بیشتر گوساله نسبت به بیماری ها و بهبود ضریب تبدیل غذایی فرموله شده است.

مقدار مصرف مکمل پرواری:

200 گرم مکمل پرواری در روز به ازاء هر گوساله یا 15 کیلوگرم در هر تن کنسانتره گوساله

قیمت مکمل پرواری:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل گوساله پرواری مطلع شوید.