مکمل ممتاز کیلاته

مکمل ممتاز کیلاته ویژه گاوهای شیری پر تولید جهت تأمین نیاز گاوهای شیری به ویتامین ها و مواد معدنی تولید می شود. در ساخت مکمل ممتاز کیلاته از مواد معدنی آلی استفاده شده است

چرا مکمل ممتاز کیلاته؟

طبق تحقیقات سال های اخیر، نیاز های توصیه شده توسط نشریه (2001) NRC نمی تواند جوابگوی نیـاز های دام در زمینه ویتامین ها و مواد معدنی باشد. در مکمل ممتاز کیلاته سطوح بالای ویتامین های محلول در چربی جهت کاهش بروز بیماری ها از طریق تقویت سیستم ایمنی بدن در نظر گرفته شده است. از جمله سطوح بالای ویتامین E و نیز سلنیوم باعث کاهش ابتلا به ورم پستان و افزایش کیفیت شیر و افزایش نرخ گیرایی می شود. در مکمل ممتاز گاو شیری با توجه به پایین بودن ضریب جذب مواد معدنی به فرم غیر آلی، عناصر سلنیوم، منگنز، روی و مس به فرم کیلاته (آلی) جهت افزایش عملکرد تولیدی و تولید مثلی تـأمین شده است.

میزان مصرف مکمل ممتاز کیلاته:

100 گرم مکمل ویتامینه + 100 گرم مکمل معدنی به ازاء هر رأس دام و یا 7 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 7 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن کنسانتره

سایر افزودنی ها شامل فسفر، مخمر و ... به سفارش مشتری قابل افزودن است.

قیمت مکمل ممتاز کیلاته:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل ممتاز گاو شیری مطلع شوید.