مکمل عمومی

مکمل عمومی گاو شیری برای گاوهای با میانگین تولید 30 کیلوگرم یا کمتر و گاوهای خشک و تلیسه فرموله شده است

چرا مکمل عمومی گاو شیری؟

فرمولاسیون این مکمل جهت تأمین نیازهای ویتامینی و معدنی گاو های با میانگین تولید شیر زیر 30 کیلوگرم، گاوهای خشک و تلیسه در نظر گرفته شده است. تأمین نیاز های ویتامین ها و مواد معدنی در گروه های غیر شیرده یکی از مهمترین اهداف مدیریت تغذیه طی دوره پرورش بوده و بی توجهی به تأمین نیاز تلیسه ها، علاوه بر رشد نا مناسب و افزایش سن اولین زایمان باعث کاهش تولید شیر در طی دوره شیرواری گاو می شود.

میزان مصرف مکمل عمومی گاو شیری:

100 گرم مکمل ویتامینه + 100 گرم مکمل معدنی به ازاء هر رأس دام و یا 7 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 7 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن کنسانتره

70 گرم مکمل ویتامینه + 70 گرم مکمل معدنی به ازاء هر رأس گاو خشک و تلیسه

سایر افزودنی ها شامل فسفر، مخمر و ... به سفارش مشتری قابل افزودن است.

قیمت مکمل عمومی گاو شیری:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل غمومی گاو شیری مطلع شوید.