مکمل ویژه

مکمل ویژه برای تأمین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز گاوهای پر تولید و با هدف کاهش مشکلات متابولیکی ناشی از تولید شیر بالا در گاوهای شیری فرموله شده است

چرا مکمل ویژه گاو شیری؟

مکمل ویژه با هدف حمایت از حداکثر تولید و کاهش مشکلات متابولیکی ناشی از تولید بالا برای گاوهای شیری با میانگین تولید بالای 40 کیلوگرم طراحی شده است. در این مکمل از بیوتین برای بهبود بافت سم، کاهش لنگش، افزایش ماده خشک مصرفی و افزایش تولید شیر استفاده شده است. علاوه بر این از موننسین به عنوان یکی از یونوفرهای موثر در افزایش تولید پروپیونات و کاهش تولید گاز متان در شکمبه و در نتیجه افزایش بهره وری خوراک و افزایش تولید شیر استفاده شده است. همچنین در این مکمل با در نظر گرفتن برهم کنش عناصر معدنی، از عناصر معدنی به فرم آلی (کیلاته) با قابلیت جذب بالا جهت افزایش عملکرد تولیدی و تولید مثلی دام استفاده شده است.

 میزان مصرف مکمل ویژه:

100 گرم مکمل ویتامینه + 100 گرم مکمل معدنی به ازاء هر رأس دام و یا 7 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 7 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن کنسانتره

سایر افزودنی ها شامل فسفر، مخمر و ... به سفارش مشتری قابل افزودن است.

قیمت مکمل ویژه:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل ویژه گاو شیری مطلع شوید.