مکمل ویژه نژاد کاب 500

مکمل ویژه نژاد کاب 500 بر اساس جدیدترین کاتالوگ این نژاد و با هدف تأمین کامل نیازهای این نژاد به ویتامین ها و مواد معدنی فرموله شده است

چرا مکمل ویژه نژاد کاب؟

رسیدن به حداکثر عملکرد جوجه گوشتی مستلزم استفاده از جیره های تنظیم شده بر اساس نیازهای واقعی جوجه گوشتی می باشد. همچنین لازم است نیاز پرندگان به ویتامین ها و مواد معدنی بطور کامل تأمین شود. در این راستا شرکت کیمیا رشد سپاهان بر اساس مقالات روز دنیا و مطابق جدیدترین کاتالوگ مرغ گوشتی سویه کاب و با بهره گیری از بهترین مواد اولیه اقدام به تولید مکمل ویژه نژاد کاب 500 می نماید که نیاز جوجه گوشتی کاب به ویتامین ها و مواد معدنی را بطور کامل مرتفع نموده و باعث افزایش بهره وری گله می گردد.

قیمت مکمل ویژه نژاد کاب:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل ویژه مرغ گوشتی نژاد کاب مطلع شوید.