مکمل ویژه نژاد راس 308

فرمولاسیون مکمل گوشتی ویژه نژاد راس 308 بر اساس آخرین کاتالوگ نژاد راس و با هدف تأمین کامل نیاز جوجه گوشتی به ویتامین ها و مواد معدنی تهیه شده است

چرا مکمل ویژه نژاد راس؟

مکمل ویتامینه و معدنی ویژه مرغ گوشتی نژاد راس 308 بر اساس آخرین کاتالوگ نژاد راس 308 و با استفاده از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی موجود در بازار تهیه می شود. از جمله برندهای ویتامین که توسط شرکت کیمیا رشد سپاهان در تولید مکمل ویژه نژاد راس استفاده می شوند می توان به ویتامین های شرکت DSM سوئیس و Adisseo فرانسه اشاره کرد. در تولید مکمل های معدنی با توجه به شرایط فارم تا حد امکان از فرم سولفات مواد معدنی برای افزایش جذب مواد معدنی در روده پرنده و در نتیجه عملکرد بهتر گله استفاده می شود. قبل از تولید مکمل معدنی از مواد اولیه نمونه برداری شده و میزان خلوص دقیق و واقعی عناصر معدنی و همچنین فلزات سنگین موجود در مواد معدنی در آزمایشگاه به دقت اندازه گیری شده و در فرمولاسیون مکمل مد نظر قرار می گیرند.

قیمت مکمل ویژه نژاد راس:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل ویژه مرغ گوشتی نژاد راس مطلع شوید.