مکمل ویژه نژاد بونز

مکمل نیم درصد ویژه مرغ تخمگذار نژاد بونز بر اساس جدیدترین نیازهای نژاد بونز و با هدف رسیدن به حداکثر عملکرد گله، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است

چرا مکمل ویژه نژاد بونز؟

مکمل 0/5 درصد ویژه مرغ تخمگذار نژاد بونز (Bovans) بر اساس آخرین کاتالوگ این نژاد و با هدف تأمین کامل ویتامین ها و مواد معدنی برای رسیدن به تولید بهینه گله، بهبود وضعیت سلامتی گله و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است. در تولید این مکمل از بهترین ویتامین ها و مواد معدنی موجود در بازار استفاده شده است. 

مقدار مصرف مکمل ویژه نژاد بونز:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل ویژه نژاد بونز:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل مرغ تخمگذار نژاد بونز مطلع شوید.