مکمل ویژه نژاد هایلاین

مکمل نیم درصد ویژه مرغ تخم گذار نژاد هایلاین از مرغوب ترین مواد اولیه برای رسیدن به عملکرد تولید بهینه، افزایش توان سیستم ایمنی و بهبود ضریب تبدیل غذایی تهیه می شود

چرا مکمل ویژه نژاد هایلاین؟

مکمل 0/5 درصد ویتامینه معدنی ویژه مرغ تخمگذار نژاد هایلاین (Hy-line) مطابق آخرین کاتالوگ این نژاد و با هدف تأمین کامل وینامین ها و مواد معدنی برای رسیدن به حداکثر عملکرد گله، افزایش مقاومت پرندگان به بیماری ها، بهبود ضریب تبدیل غذایی و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است. در تولید این مکمل از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی استفاده شده است.

مقدار مصرف مکمل ویژه نژاد هایلاین:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل ویژه نژاد هایلاین:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل مرغ تخمگذار نژاد هایلاین مطلع شوید.