مکمل مرغ تخمگذار فرمول سازمان دامپزشکی

مکمل نیم درصد ویتامینه معدنی مرغ تخم گذار فرمول سازمان بر اساس فرمول سازمان دامپزشکی تولید می شود

مکمل 0/5 درصد ویتامینه معدنی مرغ تخمگذار فرمولاسیون سازمان دامپزشکی یک مکمل عمومی برای مرغ تخمگذار بوده و توصیه می شود برای تأمین کامل نیازهای مرغ تخمگذار از مکمل های ویژه نژاد استفاده نمایید. 

مقدار مصرف مکمل تخمگذار فرمول سازمان:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل تخمگذار فرمول سازمان:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل تخمگذار سازمان مطلع شوید.