مکمل ویژه نژاد ال اس ال

مکمل دوقلوی ویتامینه معدنی ویژه مرغ تخم گذار نژاد ال اس ال بر اساس آخرین کاتالوگ این نژاد و با هدف تأمین کامل ویتامین ها و مواد معدنی فرموله شده است

چرا مکمل ویژه نژاد ال اس ال؟

مکمل 0/5 درصد ویتامینه معدنی مرغ تخمگذار ویژه نژاد ال اس ال (LSL) بر اساس جدیدترین کاتالوگ این نژاد و با هدف تأمین کامل نیازهای ویتامینی و معدنی جهت رسیدن به حداکثر تولید، بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش مقاومت به بیماری ها و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است. در تولید مکمل ویژه ال اس ال از مواد اولیه استاندارد و با کیفیت استفاده شده است.

مقدار مصرف مکمل ویژه نژاد ال اس ال:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل ویژه نژاد ال اس ال:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل مرغ تخمگذار نژاد ال اس ال مطلع شوید.