مکمل ویژه نژاد شیور

مکمل نیم درصد مرغ تخم گذار ویژه نژاد شیور بر اساس جدیدترین نیازهای نژاد shaver با هدف افزایش بهره وری، بهبود سلامت گله و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است

چرا مکمل ویژه نژاد شیور؟

مکمل 0/5 درصد مرغ تخمگذار ویژه نژاد شیور (shaver) بر اساس جدیدترین کاتالوگ نژاد شیور و با هدف افزایش راندمان تولید، تقویت سیستم ایمنی مرغ، بهبود ضریب تبدیل غذایی و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است.

مقدار مصرف مکمل ویژه نژاد شیور:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل ویژه نژاد شیور:

از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی می توانید از قیمت مکمل مرغ تخمگذار نژاد شیور مطلع شوید.