شترمرغ

مکمل یک درصد ویژه شترمرغ بر اساس جدیدترین مقالات و با هدف افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت گوشت شترمرغ تولید می شود

برنامه های تغذیه شترمرغ بر اساس ترکیبی از اطلاعات فیزیولوژکی و نیازهای تغذیه ای شترمرغ و سایز گونه های طیور طراحی شده اند. شترمرغ یک حیوان تک معده ای است که قابلیت استفاده از مقادیر قابل توجهی علوفه در جیره را دارا می باشد. اطلاعات در مورد نیاز شترمرغ به ویتامین ها و مواد معدنی محدود می باشند. با این وچود فرمولاسیون مکمل ویژه شتر مرغ بر اساس مقالات ارائه شده و با در نظر گرفتن شرایط پرورش شترمرغ در ایران طراحی شده است. مکمل ویژه شترمرغ با تأمین کامل نیازهای شترمرغ باعث افزایش راندمان گله و افزایش کیفیت گوشت شترمرغ و هنچنین افزایش راندمان جوجه کشی در مزارع شترمرغ مولد می شود. در فرمول مکمل شترمرغ، علاوه بر ویتامین های رایج، از ویتامین C پوشش دار و ال-کارنیتین برای بهبود وضعیت سلامت شترمرغ و بهبود کیفیت لاشه استفاده شده است. از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی شرکت می توانید از قیمت مکمل ویژه شترمرغ اطلاع حاصل فرمایید.