بلدرچین

مکمل نیم درصد ویژه بلدرچین، کنسانتره 5 درصد ویژه بلدرچین

بلدرچین ژاپنی (Japanese quails) بعنوان یک منبع عالی و ارزان قیمت پروتئین حیوانی شناخته می شود. بلدرچین به سرعت بالغ شده و در سن 5 تا 6 هفتگی شروع به تخمگذاری کرده و در سال اول تخمگذاری حدود 200 تا 300 عدد تخم می گذارد. گوشت و تخم بلدرچین دارای پروتئین با کیفیت بالا، ارزش بیولوژیکی بالا و کالری کم می باشند. عملکرد بهینه گله بلدرچین تا حدود زیادی بستگی به کمیت و کیفیت مواد مغذی جیره آنها دارد. مکمل ویتامینه-معدنی ویژه بلدرچین بر اساس مقالات روز ارئه شده در حصوص تغذیه بلدرچین و با هدف افزایش بازدهی تولید و بهبود کیفیت گوشت بلدرچین تولید می شود. از طریق تماس با کیمیا رشد سپاهان و ارتباط با کارشناس فنی شرکت می توانید از قیمت مکمل ویژه بلدرچین اطلاع حاصل فرمایید.