جوجه یکروزه گوشتی

قیمت های روزانه جوجه یکروزه گوشتی نژادهای مختلف جهت اطلاع پرورش دهندگان گرامی در این صفحه ارائه می گردد.

قیمت جوجه یکروزه گوشتی:

قیمت جوجه گوشتی یکروزه در روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن 1398 به شرح زیر می باشد:

نژاد قیمت (تومان)
 راس 4400 - 4300
پلاس 4300 - 4200
هوبارد 4200 - 4100
کاب 4200 - 4100
آرین 3100 - 3000

 

قابل ذکر است که قیمت جوجه بر اساس شرایط گله مادر ممکن است مقداری متفاوت باشد.