جوجه یکروزه گوشتی

قیمت های روزانه جوجه یکروزه گوشتی نژادهای مختلف جهت اطلاع پرورش دهندگان گرامی در این صفحه ارائه می گردد.

قیمت جوجه یکروزه گوشتی:

قیمت جوجه گوشتی یکروزه در روز سه شنبه مورخ 7 مرداد 1399 به شرح زیر می باشد:

نژاد قیمت (تومان)
 راس 2200 - 2100
پلاس 2100 - 2000
هوبارد 2000 - 1900
کاب 2000 - 1900
آرین 1500 - 1400

 

قابل ذکر است که قیمت جوجه بر اساس شرایط گله مادر ممکن است مقداری متفاوت باشد.