جوجه یکروزه گوشتی

قیمت های روزانه جوجه یکروزه گوشتی نژادهای مختلف جهت اطلاع پرورش دهندگان گرامی در این صفحه ارائه می گردد.

قیمت جوجه یکروزه گوشتی:

قیمت جوجه گوشتی یکروزه در روز شنبه مورخ 5 مهر 1399 به شرح زیر می باشد:

نژاد قیمت (تومان)
 راس 1600 - 1500
پلاس 1500 - 1400
هوبارد 1400 - 1300
کاب 1400 - 1300
آرین 1100 - 1000

 

قابل ذکر است که قیمت جوجه بر اساس شرایط گله مادر ممکن است مقداری متفاوت باشد.