جوجه یکروزه گوشتی

قیمت های روزانه جوجه یکروزه گوشتی نژادهای مختلف جهت اطلاع پرورش دهندگان گرامی در این صفحه ارائه می گردد.

قیمت جوجه یکروزه گوشتی:

قیمت جوجه گوشتی یکروزه در روز شنبه مورخ 22 بهمن 1399 به شرح زیر می باشد:

نژاد قیمت (تومان)
 راس
پلاس
هوبارد
کاب
آرین

 

قابل ذکر است که قیمت جوجه بر اساس شرایط گله مادر ممکن است مقداری متفاوت باشد.