جوجه یکروزه گوشتی

قیمت های روزانه جوجه یکروزه گوشتی نژادهای مختلف جهت اطلاع پرورش دهندگان گرامی در این صفحه ارائه می گردد.

قیمت جوجه یکروزه گوشتی:

قیمت جوجه گوشتی یکروزه در روز شنبه مورخ 30 فروردین 1399 به شرح زیر می باشد:

نژاد قیمت (تومان)
 راس 1000 - 900
پلاس 900 - 800
هوبارد 900 - 800
کاب 900 - 800
آرین 800 - 700

 

قابل ذکر است که قیمت جوجه بر اساس شرایط گله مادر ممکن است مقداری متفاوت باشد.