جوجه یکروزه گوشتی

قیمت های روزانه جوجه یکروزه گوشتی نژادهای مختلف جهت اطلاع پرورش دهندگان گرامی در این صفحه ارائه می گردد.

قیمت جوجه یکروزه گوشتی:

قیمت جوجه گوشتی یکروزه در روز یکشنبه مورخ 17 آذر 1398 به شرح زیر می باشد:

نژاد قیمت (تومان)
 راس 2700 - 2600
پلاس 2600 - 2500
هوبارد 2500 - 2400
کاب 2500 - 2400
آرین 1600 - 1500

 

قابل ذکر است که قیمت جوجه بر اساس شرایط گله مادر ممکن است مقداری متفاوت باشد.