مکمل گوساله پرواری

مکمل پرواری با هدف حمایت از حداکثر رشد گوساله و کاهش تلفات گوساله های پرواری فرموله شده است.

مزیت مکمل گوساله پرواری چیست؟

مکمل غذایی گوساله پرواری با در نظر گرفتن حداکثر میزان رشد گوساله ها و با هدف تأمین مقادیر کافی ویتامین ها و مواد معدنی بویژه مس و منگنز برای بهبود رشد و خوراک مصرفی گوساله، بهبود سلامت گله پرواری، تقویت سیستم ایمنی و مقاومت بیشتر گوساله نسبت به بیماری ها و بهبود ضریب تبدیل غذایی فرموله شده است.

مقدار مصرف مکمل گوساله پرواری:

200 گرم مکمل پرواری در روز به ازاء هر گوساله یا 15 کیلوگرم در هر تن کنسانتره گوساله

قیمت مکمل گوساله پرواری:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و آنالیز مکمل گوساله پرواری با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.