محصولات اسب

محصولات اسب شرکت کیمیا رشد سپاهان با استفاده از مواد اولیه استاندارد و با هدف تأمین کامل مواد مغذی مورد نیاز اسب و رسیدن به بهترین عملکرد اسب تولید می شوند.

محصولات اختصاصی اسب شرکت کیمیا رشد سپاهان با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با هدف تأمین کامل نیازهای اسب به ویتامین ها، مواد معدنی، انرژی و پروتئین و در نتیجه افزایش عملکرد و سلامت اسب تهیه می شوند. فرمولاسیون خوراک آجیلی اسب و مکمل ویژه اسب بر اساس آخرین مقالات اسب طراحی شده است.