محصولات طیور

محصولات طیور شرکت کیمیا رشد سپاهان با استفاده از بهترین مواد اولیه و با هدف تأمین کامل مواد مغذی مورد نیاز پرندگان برای رسیدن به حداکثر عملکرد گله تولید می شوند

محصولات طیوری شرکت کیمیا رشد سپاهان شامل انواع مکمل های ویتامینه-معدنی و کنسانتره و همچنین افزودنی های خوراک شامل پری بیوتیک و آنزیم ها می باشد که از بهترین برندهای موجود در بازار با هدف افزایش کیفیت محصولات و رضایت پرورش دهندگان محترم تهیه می شوند. در تنظیم فرمول محصولات از آخرین مقالات و کاتالوگ های منتشر شده نژادهای مختلف طیور بهره گیری شده و کلیه مواد اولیه قبل از استفاده در محصولات مورد آزمایش دقیق قرار می گیرند.