مرغ گوشتی

محصولات ویژه مرغ گوشتی شرکت کیمیا رشد سپاهان بر اساس جدیدترین کاتالوگ نژادهای مرغ گوشتی و با استفاده از مواد اولیه مرغوب تهیه می شوند.

محصولات مرغ گوشتی شرکت کیمیا رشد سپاهان شامل انواع مکمل های ویتامینه-معدنی ویژه مرغ گوشتی، کنسانتره 5 درصد، کنسانتره 2/5 درصد و افزودنی های خوراک مرغ گوشتی می باشد. در تولید کلیه محصولات از بهترین مواد اولیه استفاده شده و فرمولاسیون محصولات بر اساس جدیدترین کاتالوگ هر نژاد طراحی شده است.