مکمل گوشتی سازمان

مکمل نیم درصد ویتامینه معدنی مرغ گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی یک مکمل عمومی برای مرغ گوشتی می باشد.

مکمل 0/5 درصد مرغ گوشتی سازمان بر اساس فرمولاسیون سازمان دامپزشکی تولید می شود. باید توجه داشته باشید که مکمل مرغ کوشتی فرمول سازمان دامپزشکی، یک مکمل عمومی بوده و پیشنهاد می شود که از مکمل های ویژه مرغ گوشتی که با توجه به نیازهای هر نژاد فرموله شده اند استفاده شود.

قیمت مکمل مرغ گوشتی سازمان:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید مکمل مرغ گوشتی سازمان با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.