مکمل ویژه نژاد بونز

مکمل ویژه نژاد بونز بر اساس جدیدترین نیازهای نژاد بونز و با هدف رسیدن به حداکثر عملکرد گله، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است.

چرا باید مکمل ویژه نژاد بونز استفاده شود؟

مکمل نژاد بونز (Bovans) بر اساس آخرین کاتالوگ این نژاد و با هدف تأمین کامل ویتامین ها و مواد معدنی برای رسیدن به تولید بهینه گله، بهبود وضعیت سلامتی گله و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است. در تولید این مکمل از بهترین ویتامین ها و مواد معدنی موجود در بازار استفاده شده است.

آنالیز مکمل ویژه نژاد بونز:

هر 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار نژاد بونز حاوی موارد زیر است:

مکمل ویتامینه واحد آغازین رشد تولید
ویتامین A Iu  13/000/000  10/000/000  10/000/000
ویتامین D3 Iu  3/000/000 2/000/000  2/500/000 
ویتامین E Iu 25/000  25/000  20/000 
ویتامین K3 mg 3/000  3/000  3/000 
ویتامین B1 mg 2/000  2/000  2/000 
ویتامین B2 mg 5/000  5/000  5/000 
ویتامین B3 (نیاسین) mg 60/000  40/000  40/000 
ویتامین B5 (پنتوتنیک اسید) mg 15/000   12/000 12/000 
ویتامین B6 mg 5/000  5/000  5/000
ویتامین B9 mg 750  750  750 
ویتامین B12 mg 20  10  15 
ویتامین H2 (بیوتین) mg 200  100  50 
کولین mg 375/000  250/000  250/000 
آنتی اکسیدان mg 2/500  2/500  2/500 
مکمل معدنی
منگنز mg 60/000  60/000  70/000
روی mg 60/000  60/000  60/000 
آهن mg 60/000   60/000 60/000 
مس mg 8/000  6/000  8/000 
سلنیوم mg 250   250 250 
ید mg 1/000  1/000  1/000 
کبالت mg 250  150  150 

مقدار مصرف مکمل ویژه نژاد بونز:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره استفاده شود.

قیمت مکمل ویژه نژاد بونز:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید مکمل تخمگذار نژاد بونز با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.