مکمل ویژه نژاد هایلاین

مکمل مرغ تخمگذار هایلاین از مرغوب ترین مواد اولیه برای رسیدن به عملکرد تولید بهینه، افزایش توان سیستم ایمنی و بهبود ضریب تبدیل غذایی تهیه می شود.

چرا باید از مکمل تخمگذار ویژه نژاد های لاین استفاده شود؟

مکمل مرغ تخمگذار نژاد های لاین (Hy-line) مطابق آخرین کاتالوگ این نژاد و با هدف تأمین کامل ویتامین ها و مواد معدنی برای رسیدن به حداکثر عملکرد گله، افزایش مقاومت پرندگان به بیماری ها، بهبود ضریب تبدیل غذایی و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ فرموله شده است. در تولید این مکمل از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی استفاده شده است.

مقدار مصرف مکمل مرغ تخمگذار هایلاین:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل مرغ تخمگذار هایلاین:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و آنالیز مکمل تخمگذار نژاد هایلاین با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.