مکمل تخمگذار سازمان

مکمل ویتامینه معدنی مرغ تخمگذار فرمول سازمان دامپزشکی یک مکمل عمومی برای مرغ تخمگذار می باشد.

مکمل مرغ تخمگذار فرمول سازمان دامپزشکی یک مکمل عمومی برای مرغ تخمگذار بوده و توصیه می شود برای تأمین کامل نیازهای مرغ تخمگذار از مکمل های ویژه نژاد استفاده نمایید.

 

مقدار مصرف مکمل مرغ تخمگذار سازمان:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل مرغ تخمگذار سازمان:

لطفاً برای اطلاع از قیمت مکمل تخمگذار سازمان با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس بگیرید.