مکمل ویژه نژاد نیک چیک

مکمل ویژه مرغ تخم گذار نیک چیک از بهترین مواد اولیه برای رسیدن به عملکرد تولیدی بهینه، افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و افزایش مقاومت گله به بیماری ها تهیه شده است.

چرا مکمل ویژه نژاد نیک چیک استفاده می شود؟

مکمل نیک چیک (Nick chick) بر اساس آخرین نیازهای این نژاد و با هدف بهینه کردن تولید گله، تقویت سیستم ایمنی، افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و بهبود ضریب تبدیل غذایی فرموله شده است. در ساخت این مکمل از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی استفاده شده است.

آنالیز مکمل ویژه نژاد نیک چیک:

هر 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار نژاد نیک چیک حاوی موارد زیر است:

مکمل ویتامینه واحد آغازین رشد تولید
ویتامین A Iu 12/000/000   12/000/000  10/000/000 
ویتامین D3 Iu 2/000/000   2/000/000   2/500/000
ویتامین E Iu 20/000   20/000  20/000 
ویتامین K3 mg 3/000   3/000  3/000 
ویتامین B1 mg 1/000   1/000  1/000 
ویتامین B2 mg 6/000   6/000  4/000 
ویتامین B3 (نیاسین) mg 30/000  30/000   30/000 
ویتامین B5 (پنتوتنیک اسید) mg 8/000   8/000  10/000 
ویتامین B6 mg 3/000  3/000   3/000 
ویتامین B9 mg 1/000   1/000  500 
ویتامین B12 mg 20  20   25 
ویتامین H2 (بیوتین) mg 50  50   50 
کولین mg 300/000  300/000   400/000 
آنتی اکسیدان mg 2/500  2/500   2/500 
مکمل معدنی
منگنز mg 100/000   100/000    100/000 
روی mg 60/000  60/000    60/000  
آهن mg 25/000  25/000    25/000  
مس mg 5/000  5/000   5/000   
سلنیوم mg 250  250   250   
ید mg 500  500   500   

مقدار مصرف مکمل تخمگذار نیک چیک:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره.

قیمت مکمل مرغ تخمگذار نیک چیک:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید مکمل تخمگذار نژاد نیک چیک با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.