مکمل ویژه نژاد نیک چیک

مکمل ویژه مرغ تخم گذار نیک چیک از بهترین مواد اولیه برای رسیدن به عملکرد تولیدی بهینه، افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و افزایش مقاومت گله به بیماری ها تهیه شده است.

چرا مکمل ویژه نژاد نیک چیک استفاده می شود؟

مکمل نیک چیک (Nick chick) بر اساس آخرین نیازهای این نژاد و با هدف بهینه کردن تولید گله، تقویت سیستم ایمنی، افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و بهبود ضریب تبدیل غذایی فرموله شده است. در ساخت این مکمل از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی استفاده شده است.

 

مقدار مصرف مکمل تخمگذار نیک چیک:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره.

قیمت مکمل مرغ تخمگذار نیک چیک:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید مکمل تخمگذار نژاد نیک چیک با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.