کنسانتره ویژه شترمرغ

کنسانتره ویژه شترمرغ حاوی کلیه مواد مغذی مورد نیاز برای رشد جوجه شترمرغ بوده و با افزایش سرعت رشد و کوتاه نمودن طول دوره پرورش باعث افزایش سود اقتصادی گله می شود.

مزایای استفاده از کنسانتره ویژه شترمرغ:

کنسانتره شترمرغ حاوی کلیه مواد مغذی ضروری برای رشد جوجه شترمرغ بوده و با تأمین کامل نیازهای شترمرغ در دوره پرورش، علاوه بر کاهش مشکلات اسکلتی، باعث افزایش نرخ رشد جوجه های شترمرغ و در نتیجه کاهش زمان پرورش شترمرغ شده و از این طریق باعث کاهش هزینه های تولید و افزایش میزان سود پرورش شترمرغ می شود. علاوه بر این استفاده از کنسانتره مخصوص شترمرغ باعث سهولت ساخت دان و کاهش خطاهای انسانی شده و از نظر اقتصادی نیز به صرفه می باشد. همچنین استفاده از کنسانتره ویژه شترمرغ مولد باعث افزایش تخمگذاری، کاهش تلفات جنینی و بهبود رشد جوجه ها پس از هچ می شود.

جیره شترمرغ:

لطفاً پس از خرید کنسانتره ویژه شترمرغ جهت دریافت جیره پیشنهادی شترمرغ با واحد پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید.

بسته بندی کنسانتره شترمرغ:

کنسانتره مخصوص شترمرغ در بسته بندی 3 لایه 25 کیلوگرمی ارائه می شود.

قیمت کنسانتره ویژه شترمرغ:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید کنسانتره شترمرغ با کارشناس فنی و فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.