کنسانتره ویژه شترمرغ

کنسانتره ویژه شترمرغ حاوی کلیه مواد مغذی مورد نیاز برای رشد جوجه شترمرغ بوده و با افزایش سرعت رشد و کوتاه نمودن طول دوره پرورش باعث افزایش سود اقتصادی گله می شود.

مزایای استفاده از کنسانتره ویژه شترمرغ:

کنسانتره شترمرغ حاوی کلیه مواد مغذی ضروری برای رشد جوجه شترمرغ بوده و با تأمین کامل نیازهای شترمرغ در دوره پرورش، علاوه بر کاهش مشکلات اسکلتی، باعث افزایش نرخ رشد جوجه های شترمرغ و در نتیجه کاهش زمان پرورش شترمرغ شده و از این طریق باعث کاهش هزینه های تولید و افزایش میزان سود پرورش شترمرغ می شود. علاوه بر این استفاده از کنسانتره مخصوص شترمرغ باعث سهولت ساخت دان و کاهش خطاهای انسانی شده و از نظر اقتصادی نیز به صرفه می باشد. همچنین استفاده از کنسانتره ویژه شترمرغ مولد باعث افزایش تخمگذاری، کاهش تلفات جنینی و بهبود رشد جوجه ها پس از هچ می شود.

آنالیز کنسانتره 5 درصد شترمرغ:

ماده مغذی

واحد

(آغازین)

(رشد)

مولد (تخمگذار)

مولد (استراحت)

انرژی قابل متابولیسم

Kcal

910

 910

 910

920

پروتئین

%

6/8

6/8

6/8

6/8

متیونین قابل هضم

%

3

3

3

3

لیزین قابل هضم

%

0/81

0/81

0/81

0/83

کلسیم

%

11

13/7

12/3

15

فسفر قابل دسترس

%

11/7

8/6

10/4

8/6

سدیم

%

0/6

0/6

0/6

0/45

جیره شترمرغ:

لطفاً پس از خرید کنسانتره ویژه شترمرغ جهت دریافت جیره پیشنهادی شترمرغ با واحد پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید.

بسته بندی کنسانتره شترمرغ:

کنسانتره مخصوص شترمرغ در بسته بندی 3 لایه 25 کیلوگرمی ارائه می شود.

قیمت کنسانتره ویژه شترمرغ:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید کنسانتره شترمرغ با کارشناس فنی و فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.