پری بیوتیک

پری بیوتیک محصولی جدید برای افزایش بازده تولید در واحدهای مرغداری گوشتی و تخمگذار می باشد.

نوتری سک (Nutrisac)، محصول جدید پری بیوتیک مورد استفاده در دان طیور می باشد که شامل مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان می باشد.

بتاگلوکان موجود در پری بیوتیک Nutrisac چه خصوصیاتی دارد؟

بتاگلوکان در برابر آنزیم گلوکاناز به واسطه اتصالات زنجیره جانبی (3-1 و 6-1) مقاوم است. این ترکیب باعث تحریک سیستم ایمنی غیر اختصاصی و اختصاصی طیور شده و ماکروفاژهای روده طیور را فعال می کند. علاوه بر این از طریق افزایش تولید سیتوکین ها و در نتیجه فعال شدن سلول های B و T باعث تقویت سیستم ایمنی پرندگان می شود. 

مزایای استفاده از پری بیوتیک در جوجه های گوشتی:

  • بهبود افزایش وزن به میزان 2/6 تا 3/8 درصد.
  • بهبود بازده خوراک تا 1/3 درصد.
  • بهبود ضریب تبدیل غذایی به میزان 7-3 درصد.
  • افزایش یکنواختی وزن گله.
  • کاهش تولید گاز آمونیاک در سالن پرورش جوجه های گوشتی.
  • کاهش خطر ابتلا به بیماری های تنفسی در جوجه های گوشتی.

مزایای استفاده از پری بیوتیک در مرغ تخمگذار و مرغ مادر:

  • افزایش تولید تخم مرغ در کل دوره تولید.
  • افزایش ضخامت پوسته تخم مرغ.
  • افزایش وزن تخم مرغ.
  • کاهش تخم مرغ های شکسته و آلوده به کود.

آنالیز پری بیوتیک Nutrisac:

آنالیز در هر کیلوگرم پری بیوتیک 
ماده خشک 89-92 درصد
پروتئین  12-15 درصد
خاکستر 48-52 درصد
چربی 1-3 درصد
NDF 1/5-3 درصد
ADF 0/5-2 درصد

 

میزان مصرف پری بیوتیک Nutrisac در طیور:

2 کیلوگرم در هر تن دان استفاده شود.

بسته بندی پری بیوتیک Nutrisac:

این محصول در کیسه های 10 کیلوگرمی ارائه می شود.

قیمت پری بیوتیک Nutrisac:

لطفاً جهت اطلاع از قیمت پریبیوتیک ویژه طیور با کارشناس فنی و فروش شرکت تماس بگیرید.