بلدرچین

مکمل ویژه بلدرچین بر اساس جدیدترین مقالات و با هدف افزایش راندمان تولید بلدرچین فرموله شده است.

بلدرچین ژاپنی (Japanese quails) بعنوان یک منبع عالی و ارزان قیمت پروتئین حیوانی شناخته می شود. بلدرچین به سرعت بالغ شده و در سن 5 تا 6 هفتگی شروع به تخمگذاری کرده و در سال اول تخمگذاری حدود 200 تا 300 عدد تخم می گذارد. گوشت و تخم بلدرچین دارای پروتئین با کیفیت بالا، ارزش بیولوژیکی بالا و کالری کم می باشند. عملکرد بهینه گله بلدرچین تا حدود زیادی بستگی به کمیت و کیفیت مواد مغذی جیره آنها دارد.

مکمل ویتامینه-معدنی ویژه بلدرچین بر اساس مقالات روز ارائه شده در خصوص تغذیه بلدرچین و با هدف افزایش بازدهی تولید و بهبود کیفیت گوشت بلدرچین تولید می شود.

قیمت مکمل بلدرچین:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و آنالیز مکمل بلدرچین با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.