مکمل ویژه نژاد بی یو تی

مکمل بوقلمون ویژه نژاد بی یو تی بر اساس آخرین کاتالوگ ارائه شده این نژاد و با هدف افزایش بهره وری گله، بهبود ضریب تبدیل غذایی، بهبود کیفیت لاشه و افزایش مقاومت بوقلمون به بیماری ها فرموله شده است.

چرا مکمل بوقلمون ویژه نژاد بی یو تی استفاده می شود؟

مکمل بوقلمون بی.یو.تی (B.U.T) مطابق با جدیدترین کاتالوگ بوقلمون بی یو تی ارائه شده توسط شرکت aviagen و با هدف تأمین کامل ویتامین ها و مواد معدنی گله برای رسیدن به حداکثر سرعت رشد، افزایش مقاومت بوقلمون به بیماری ها، بهبود ضریب تبدیل غذایی و بهبود کیفیت گوشت بوقلمون فرموله شده است. در تهیه مکمل رشد بوقلمون از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی موجود در بازار استفاده شده است. مکمل ویژه نژاد بی یو تی برای سه مرحله 0 تا 3 هفتگی (آغازین)، 4 تا 12 هفتگی (رشد) و 13 هفتگی تا پایان دوره پرورش (پایانی) تولید می شود.

آنالیز مکمل ویژه بوقلمون نژاد B.U.T:

هر 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه و معدنی بوقلمون نژاد بی یو تی حاوی موارد زیر است:

مکمل ویتامینه واحد آغازین رشد پایانی
ویتامین A Iu  11/000/000  8/000/000  6/000/000
ویتامین D3 Iu  4/000/000 3/500/000  3/000/000 
ویتامین E Iu 100/000  45/000  25/000 
ویتامین K3 mg 4/000  2/000  2/000 
ویتامین B1 mg 4/000  2/000  1/500 
ویتامین B2 mg 10/000  5/000  4/000 
ویتامین B3 (نیاسین) mg 80/000  60/000  45/000 
ویتامین B5 (پنتوتنیک اسید) mg 28/000   16/000 12/000 
ویتامین B6 mg 6/000  4/000  2/000
ویتامین B9 mg 4/000 2/000 1/000
ویتامین B12 mg 30 20 15
ویتامین H2 (بیوتین) mg 200  200 100
کولین mg 700/000  600/000  400/000 
آنتی اکسیدان mg 2/500  2/500  2/500 
مکمل معدنی
منگنز mg 130/000  120/000  110/000
روی mg 100/000  100/000  80/000 
آهن mg 100/000   80/000 45/000 
مس mg 15/000  15/000  15/000 
سلنیوم mg 400  350 250 
ید mg 3/000  2/000  1/000 

مقدار مصرف مکمل بوقلمون نژاد B.U.T:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره.

قیمت مکمل بوقلمون B.U.T:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید مکمل بوقلمون بی یو تی با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.