مکمل ویژه نژاد بی یو تی

مکمل بوقلمون ویژه نژاد بی یو تی بر اساس آخرین کاتالوگ ارائه شده این نژاد و با هدف افزایش بهره وری گله، بهبود ضریب تبدیل غذایی، بهبود کیفیت لاشه و افزایش مقاومت بوقلمون به بیماری ها فرموله شده است.

چرا مکمل بوقلمون ویژه نژاد بی یو تی استفاده می شود؟

مکمل بوقلمون بی.یو.تی (B.U.T) مطابق با جدیدترین کاتالوگ بوقلمون بی یو تی ارائه شده توسط شرکت aviagen و با هدف تأمین کامل ویتامین ها و مواد معدنی گله برای رسیدن به حداکثر سرعت رشد، افزایش مقاومت بوقلمون به بیماری ها، بهبود ضریب تبدیل غذایی و بهبود کیفیت گوشت بوقلمون فرموله شده است. در تهیه مکمل رشد بوقلمون از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی موجود در بازار استفاده شده است. مکمل ویژه نژاد بی یو تی برای سه مرحله 0 تا 3 هفتگی (آغازین)، 4 تا 12 هفتگی (رشد) و 13 هفتگی تا پایان دوره پرورش (پایانی) تولید می شود.

 

مقدار مصرف مکمل بوقلمون نژاد B.U.T:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره.

قیمت مکمل بوقلمون B.U.T:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید مکمل بوقلمون بی یو تی با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.