مکمل ویژه نژاد هیبرید

مکمل ویژه نژاد هیبرید با بهره گیری از بهترین برندهای ویتامین و مواد معدنی برای تأمین کامل نیازهای بوقلمون Hybrid و افزایش راندمان تولید گله فرموله شده است.

چرا باید مکمل بوقلمون نژاد هیبرید در جیره استفاده شود؟

مکمل ویتامینه معدنی ویژه بوقلمون نژاد هیبرید (Hybrid) مطابق با آخرین نیازهای ارائه شده این نژاد توسط کمپانی Hendrix Genetics و برای تأمین کامل نیازهای ویتامین و مواد معدنی گله بوقلمون با هدف رسیدن به حداکثر رشد بوقلمون، تقویت سیستم ایمنی پرندگان، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش کیفیت گوشت بوقلمون فرموله شده است. مکمل ویژه نژاد هیبرید برای سه مرحله صفر تا 6 هفتگی (آغازین)، 7 تا 12 هفتگی (رشد) و 13 هفتگی تا پایان دوره پرورش بوقلمون در نظر گرفته شده است.

 

مقدار مصرف مکمل بوقلمون هیبرید:

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن جیره

قیمت مکمل بوقلمون هیبرید:

لطفاً برای اطلاع از قیمت و خرید مکمل بوقلمون هیبرید با کارشناس فنی و فروش شرکت کیمیا رشد سپاهان تماس حاصل فرمایید.