جیره نویسی طیور

مشتریان گرامی برای دریافت جیره پیشنهادی رایگان می توانند اطلاعات خود را از طریق فرم درخواست جیره ارسال نمایند.

ایجاد شرایط بهینه تغذیه ای امری مهم و تأثیر گذار در به حداکثر رساندن عملکرد گله می باشد. لذا شرکت کیمیا رشد سپاهان با افتخار به منظور افزایش بهره وری واحدهای پرورش طیور و افزایش سود مشتریان گرامی اقدام به ارائه جیره های تخصصی طیور با توجه به آخرین کاتالوگ سویه های مختلف طیور نموده است. از این رو از مشتریان گرامی درخواست می شود جهت دریافت جیره رایگان فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس کارشناسان شرکت باشند.